Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Witaj!

Aby otrzymać pełny dostęp do kursów, musisz utworzyć konto na platformie CKEL.
Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego "klucza dostępu do kursu", który będzie potrzebny tylko przy samodzielnym zapisywaniu się do kursu.

Oto kroki, które musisz wykonać:

 1. Wypełnij formularz nowe konto swoimi danymi. 
 2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail. (Jeśli nie otrzymasz wiadomość e-mail, sprawdź folder spam na swojej skrzynce pocztowej). 
 3. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link.
 4. Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz mógł się zalogować.
 5. Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział.
 6. Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie "klucza dostępu do kursu" - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. W ten sposób zapiszesz się na kurs.
 7. Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś, konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie).

Welcome!

In order to get full access to the courses, you need to create an account on the CKEL platform.
Each course may require a one-time ‘course access key’. You will only need it to sign up for the course yourself.

Follow these steps:

 1. Fill out the new account form with your details.
 2. After a while an e-mail will be sent to the address provided by you.
 3. Open the message and click on the link there.
 4. Your account will be confirmed and you will be able to log in.
 5. Select the course you want to attend.
 6. Enter the ‘course access key’ that you received from the teacher once you are asked to. This way you will sign up for the course.
 7. From this moment forward you will have access to the course. You will only need to enter your username and password. You will find both in the form on this page. Once you enter your username and password you will be able to log in and access the courses you have signed up for.