1


PLATFORMA E-LEARNINGOWA KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

Witamy na platformie zdalnego nauczania Akademii Pomorskiej w Słupsku

Platforma uruchomiona jako CKEL Centrum Kształcenia E-learningowego Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu 
Zintegrowany Program Uczelni - jakość dla rozwoju w 2019 roku.

Platforma zawiera kursy przeznaczone dla studentów naszej akademii. W celu korzystania z zasobów platformy wymagane jest posiadanie konta na platformie Moodle.
Kursy są pogrupowane w kategorie, a dostęp do nich jest możliwy tylko za pomocą klucza.

E-LEARNING PLATFORM FOR THE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND NATIONAL SECURITY

Welcome to the distance education platform of the Pomeranian University in Słupsk. 
The CKEL e-learning platform was created as a part of the ‘Integrated University Program - Quality for Development’ project in 2019.

The platform includes courses intended for students of our University. In order to use the platform’s resources, you must have an account on the Moodle platform. 
Courses are grouped into categories and can only be accessed with a key.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Доступні курси

Język niemiecki

Język niemiecki

Курс

Język rosyjski

Język rosyjski

Курс

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Курс

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Курс

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Курс

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr A

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr A

Курс

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr B

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr B

Курс

Podstawy psychologii - zajęcia praktyczne

Podstawy psychologii - zajęcia praktyczne

Курс

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Курс

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Курс

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia

Курс

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2 BL

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2 BL

Курс

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Курс

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Курс

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

Курс

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Курс

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Курс

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Курс

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Курс

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Курс

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 1

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 1

Курс

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 2

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 2

Курс

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Egzamin

Egzamin

Курс

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Курс

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grA

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grA

Курс

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grB

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grB

Курс

Język rosyjski

Język rosyjski

Курс

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Курс

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Курс

Deutsch- zweites Semester Studien ersten Grades

Deutsch- zweites Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Курс

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Курс

Historia bezpieczeństwa (Zt) - I SPS BN BLS

Historia bezpieczeństwa (Zt) - I SPS BN BLS

Курс

Historia bezpieczeństwa (Zp) - I SPS BN BLS

Historia bezpieczeństwa (Zp) - I SPS BN BLS

Курс

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Курс

EGZAMIN

EGZAMIN

Курс

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Курс

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne - grupa A

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne - grupa A

Курс

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Курс

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Курс

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Курс

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Курс

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Курс

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Курс

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Курс

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Курс

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L3

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L3

Курс

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Język niemiecki

Język niemiecki

Курс

Język angielski grupa A

Język angielski grupa A

Курс

Język angielski grupa B

Język angielski grupa B

Курс

Język angielski grupa C

Język angielski grupa C

Курс

Deutsch- II. Studienjahr zweites Semester Studien ersten Grades

Deutsch- II. Studienjahr zweites Semester Studien ersten Grades

Курс

Język rosyjski

Język rosyjski

Курс

Deutsch- II. Studienjahr erstes Semester Studien ersten Grades

Deutsch- II. Studienjahr erstes Semester Studien ersten Grades

Курс

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Курс

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia praktyczne

Курс

Egzamin

Egzamin

Курс

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Курс

E-urzędnik - zajęcia teoretyczne

E-urzędnik - zajęcia teoretyczne

Курс

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

Курс

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

Курс

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Курс

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Курс

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

Курс

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Курс

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Курс

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Курс

Język angielski - grupa C

Język angielski - grupa C

Курс

Język niemiecki

Język niemiecki

Курс

Język rosyjski

Język rosyjski

Курс

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne - ON i BW

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne - ON i BW

Курс

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia praktyczne

Курс

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Курс

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia praktyczne

Курс

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Курс

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zt) - II SPS BW BLS

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zt) - II SPS BW BLS

Курс

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zp) - II SPS BW BLS

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zp) - II SPS BW BLS

Курс

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Курс

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Курс

Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Курс

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Historia wojen i wojskowości - zajęcia teoretyczne

Historia wojen i wojskowości - zajęcia teoretyczne

Курс

Historia wojen i wojskowości - zajęcia praktyczne

Historia wojen i wojskowości - zajęcia praktyczne

Курс

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Egzamin

Egzamin

Курс

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia teoretyczne

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia teoretyczne

Курс

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia praktyczne

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia praktyczne

Курс

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Курс

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Курс

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

Курс

System obronny państwa - zajęcia praktyczne

System obronny państwa - zajęcia praktyczne

Курс

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Курс

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Курс

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Курс

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Курс

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Курс

Egzamin

Egzamin

Курс

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Курс

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Курс

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Курс

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Курс

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Курс

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Курс

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Курс

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Курс

Planowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Planowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Курс

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Курс

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Курс

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia teoretyczne

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L1

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L1

Курс

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L2

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L2

Курс

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Курс

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Курс

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

Курс

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

Курс

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Курс

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Курс

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Курс

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia teoretyczne

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia teoretyczne

Курс

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia praktyczne

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia praktyczne

Курс

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Kryminologia - zajęcia teoretyczne

Kryminologia - zajęcia teoretyczne

Курс

Kryminologia - zajęcia praktyczne

Kryminologia - zajęcia praktyczne

Курс

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Курс

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Курс

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Курс

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Курс

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Курс

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Курс

Obrona przed bronią masowego rażenia - zajęcia teoretyczne

Obrona przed bronią masowego rażenia - zajęcia teoretyczne

Курс

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Курс

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Курс

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia teoretyczne

Курс

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia praktyczne

Курс

Kryminalistyka - zajęcia teoretyczne

Kryminalistyka - zajęcia teoretyczne

Курс

Kryminalistyka - zajęcia praktyczne

Kryminalistyka - zajęcia praktyczne

Курс

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Курс

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego - zajęcia teoretyczne

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego - zajęcia teoretyczne

Курс

Ochrona systemów teleinformatycznych

Ochrona systemów teleinformatycznych

Курс

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Курс

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Курс

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Курс

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE

Курс

Język rosyjski

Język rosyjski

Курс

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Курс

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Курс

Język angielski - grupa C

Język angielski - grupa C

Курс

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Курс

Historia bezpieczeństwa - (Zt) I SDS BSL

Historia bezpieczeństwa - (Zt) I SDS BSL

Курс

Metodologia badań społecznych - zajęcia teoretyczne

Metodologia badań społecznych - zajęcia teoretyczne

Курс

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Курс

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Kurs skierowany jest dla studentów pierwszego roku kierunku Bezpiec...
Курс

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Курс

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Курс

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Курс

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Курс

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Egzamin

Egzamin

Курс

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne (poprawa przedmiotu)

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne (poprawa przedmiotu)

Курс

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Курс

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Курс

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Курс

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Курс

Deutsch- zweites Semester Studien zweiten Grades

Deutsch- zweites Semester Studien zweiten Grades

Курс

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Курс

Seminarium magisterskie - dr G. Popow

Seminarium magisterskie - dr G. Popow

Курс