1


PLATFORMA E-LEARNINGOWA KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

Witamy na platformie zdalnego nauczania Akademii Pomorskiej w Słupsku

Platforma uruchomiona jako CKEL Centrum Kształcenia E-learningowego Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu 
Zintegrowany Program Uczelni - jakość dla rozwoju w 2019 roku.

Platforma zawiera kursy przeznaczone dla studentów naszej akademii. W celu korzystania z zasobów platformy wymagane jest posiadanie konta na platformie Moodle.
Kursy są pogrupowane w kategorie, a dostęp do nich jest możliwy tylko za pomocą klucza.

E-LEARNING PLATFORM FOR THE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND NATIONAL SECURITY

Welcome to the distance education platform of the Pomeranian University in Słupsk. 
The CKEL e-learning platform was created as a part of the ‘Integrated University Program - Quality for Development’ project in 2019.

The platform includes courses intended for students of our University. In order to use the platform’s resources, you must have an account on the Moodle platform. 
Courses are grouped into categories and can only be accessed with a key.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dostępne kursy

Język niemiecki

Język niemiecki

Kurs

Język rosyjski

Język rosyjski

Kurs

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Kurs

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Kurs

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Kurs

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr A

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr A

Kurs

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr B

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr B

Kurs

Podstawy psychologii - zajęcia praktyczne

Podstawy psychologii - zajęcia praktyczne

Kurs

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Kurs

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Kurs

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia

Kurs

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2 BL

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2 BL

Kurs

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Kurs

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Kurs

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

Kurs

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Kurs

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Kurs

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Kurs

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Kurs

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Kurs

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 1

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 1

Kurs

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 2

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 2

Kurs

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Egzamin

Egzamin

Kurs

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Kurs

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grA

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grA

Kurs

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grB

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grB

Kurs

Język rosyjski

Język rosyjski

Kurs

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs

Deutsch- zweites Semester Studien ersten Grades

Deutsch- zweites Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Kurs

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Kurs

Historia bezpieczeństwa (Zt) - I SPS BN BLS

Historia bezpieczeństwa (Zt) - I SPS BN BLS

Kurs

Historia bezpieczeństwa (Zp) - I SPS BN BLS

Historia bezpieczeństwa (Zp) - I SPS BN BLS

Kurs

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kurs

EGZAMIN

EGZAMIN

Kurs

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Kurs

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne - grupa A

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne - grupa A

Kurs

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Kurs

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Kurs

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Kurs

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Kurs

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Kurs

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Kurs

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Kurs

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L3

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L3

Kurs

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Język niemiecki

Język niemiecki

Kurs

Język angielski grupa A

Język angielski grupa A

Kurs

Język angielski grupa B

Język angielski grupa B

Kurs

Język angielski grupa C

Język angielski grupa C

Kurs

Deutsch- II. Studienjahr zweites Semester Studien ersten Grades

Deutsch- II. Studienjahr zweites Semester Studien ersten Grades

Kurs

Język rosyjski

Język rosyjski

Kurs

Deutsch- II. Studienjahr erstes Semester Studien ersten Grades

Deutsch- II. Studienjahr erstes Semester Studien ersten Grades

Kurs

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Kurs

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Kurs

E-urzędnik - zajęcia teoretyczne

E-urzędnik - zajęcia teoretyczne

Kurs

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

Kurs

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

Kurs

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Kurs

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

Kurs

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs

Język angielski - grupa C

Język angielski - grupa C

Kurs

Język niemiecki

Język niemiecki

Kurs

Język rosyjski

Język rosyjski

Kurs

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne - ON i BW

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne - ON i BW

Kurs

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia praktyczne

Kurs

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Kurs

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia praktyczne

Kurs

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zt) - II SPS BW BLS

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zt) - II SPS BW BLS

Kurs

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zp) - II SPS BW BLS

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zp) - II SPS BW BLS

Kurs

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Kurs

Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Historia wojen i wojskowości - zajęcia teoretyczne

Historia wojen i wojskowości - zajęcia teoretyczne

Kurs

Historia wojen i wojskowości - zajęcia praktyczne

Historia wojen i wojskowości - zajęcia praktyczne

Kurs

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia teoretyczne

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia teoretyczne

Kurs

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia praktyczne

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia praktyczne

Kurs

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Kurs

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Kurs

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

System obronny państwa - zajęcia praktyczne

System obronny państwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Kurs

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Kurs

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Kurs

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Kurs

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Kurs

Egzamin

Egzamin

Kurs

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Kurs

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Kurs

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Kurs

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Kurs

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Kurs

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Kurs

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Kurs

Planowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Planowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Kurs

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Kurs

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia teoretyczne

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L1

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L1

Kurs

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L2

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L2

Kurs

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Kurs

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

Kurs

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

Kurs

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Kurs

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia teoretyczne

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia teoretyczne

Kurs

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia praktyczne

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia praktyczne

Kurs

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Kryminologia - zajęcia teoretyczne

Kryminologia - zajęcia teoretyczne

Kurs

Kryminologia - zajęcia praktyczne

Kryminologia - zajęcia praktyczne

Kurs

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Kurs

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Kurs

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Kurs

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Kurs

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Kurs

Obrona przed bronią masowego rażenia - zajęcia teoretyczne

Obrona przed bronią masowego rażenia - zajęcia teoretyczne

Kurs

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Kurs

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Kurs

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia teoretyczne

Kurs

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia praktyczne

Kurs

Kryminalistyka - zajęcia teoretyczne

Kryminalistyka - zajęcia teoretyczne

Kurs

Kryminalistyka - zajęcia praktyczne

Kryminalistyka - zajęcia praktyczne

Kurs

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego - zajęcia teoretyczne

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego - zajęcia teoretyczne

Kurs

Ochrona systemów teleinformatycznych

Ochrona systemów teleinformatycznych

Kurs

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Kurs

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Kurs

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Kurs

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE

Kurs

Język rosyjski

Język rosyjski

Kurs

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs

Język angielski - grupa C

Język angielski - grupa C

Kurs

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Kurs

Historia bezpieczeństwa - (Zt) I SDS BSL

Historia bezpieczeństwa - (Zt) I SDS BSL

Kurs

Metodologia badań społecznych - zajęcia teoretyczne

Metodologia badań społecznych - zajęcia teoretyczne

Kurs

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Kurs

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Kurs skierowany jest dla studentów pierwszego roku kierunku Bezpiec...
Kurs

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Kurs

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Kurs

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Kurs

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Kurs

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Egzamin

Egzamin

Kurs

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne (poprawa przedmiotu)

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne (poprawa przedmiotu)

Kurs

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Kurs

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Kurs

Język rosyjski

Język rosyjski

Kurs

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs

Deutsch- zweites Semester Studien zweiten Grades

Deutsch- zweites Semester Studien zweiten Grades

Kurs

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Kurs

Seminarium magisterskie - dr G. Popow

Seminarium magisterskie - dr G. Popow

Kurs