2


PLATFORMA E-LEARNINGOWA KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO  

Witamy na platformie zdalnego nauczania Akademii Pomorskiej w Słupsku


Platforma uruchomiona jako CKEL Centrum Kształcenia E-learningowego Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku 
w ramach projektu Zintegrowany Program Uczelni - jakość dla rozwoju w 2019 roku.

Platforma zawiera kursy przeznaczone dla studentów naszej akademii.
W celu korzystania z zasobów platformy wymagane jest posiadanie konta na platformie Moodle.
Kursy są pogrupowane w kategorie, a dostęp do nich jest możliwy tylko za pomocą klucza.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Available courses

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Kultura języka ojczystego - zajęcia teoretyczne

Kultura języka ojczystego - zajęcia teoretyczne

Course

Kultura języka ojczystego - zajęcia praktyczne

Kultura języka ojczystego - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne

Course

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne

Course

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Course

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Język angielski - mgr W. Sypiański

Język angielski - mgr W. Sypiański

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Course

Wstęp do historii bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wstęp do historii bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Wstęp do historii bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wstęp do historii bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy pracy biurowej

Podstawy pracy biurowej

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Course

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Course

Język niemiecki

Język niemiecki

Course

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Course

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Course

Historia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Historia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Course

Terroryzm we współczesnym świecie

Terroryzm we współczesnym świecie

Course

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie

Course

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa

Course

Ochrona Obiektów

Ochrona Obiektów

Course

Wybrane zagadnienia kryminologii

Wybrane zagadnienia kryminologii

Course

ECDL-BASE - Terebecki (S01)

ECDL-BASE - Terebecki (S01)

Test przeznaczony dla studentów studiów kierunku: Bezpieczeństwo na...
Course

Wybrane zagadnienia kryminalistyki

Wybrane zagadnienia kryminalistyki

Kurs ten jest przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Na...
Course

Wybrane zagadnienia kryminologii

Wybrane zagadnienia kryminologii

Kurs ten jest przeznaczony dla studentów na kierunku Bezpieczeństwo...
Course

Zarządzanie własnością intelektualną

Zarządzanie własnością intelektualną

Course