1


PLATFORMA E-LEARNINGOWA KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

Witamy na platformie zdalnego nauczania Akademii Pomorskiej w Słupsku

Platforma uruchomiona jako CKEL Centrum Kształcenia E-learningowego Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu 
Zintegrowany Program Uczelni - jakość dla rozwoju w 2019 roku.

Platforma zawiera kursy przeznaczone dla studentów naszej akademii. W celu korzystania z zasobów platformy wymagane jest posiadanie konta na platformie Moodle.
Kursy są pogrupowane w kategorie, a dostęp do nich jest możliwy tylko za pomocą klucza.

E-LEARNING PLATFORM FOR THE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND NATIONAL SECURITY

Welcome to the distance education platform of the Pomeranian University in Słupsk. 
The CKEL e-learning platform was created as a part of the ‘Integrated University Program - Quality for Development’ project in 2019.

The platform includes courses intended for students of our University. In order to use the platform’s resources, you must have an account on the Moodle platform. 
Courses are grouped into categories and can only be accessed with a key.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Available courses

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia grupa A

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia grupa A

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia grupa B

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia grupa B

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L4

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L4

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L5

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L5

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L6

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L6

Course

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

Course

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Course

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Course

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Course

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa B

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa B

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa C

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa C

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa D

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa D

Course

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Course

Historia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Historia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Historia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Historia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne grupa A

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne grupa A

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne grupa B

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne grupa B

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne cz. II - grupa B

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne cz. II - grupa B

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne cz. II - grupa A

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne cz. II - grupa A

Course

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Course

Język angielski grupa B

Język angielski grupa B

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

Course

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

Course

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L3

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L3

Course

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Course

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

Course

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Course

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - EGZAMIN

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - EGZAMIN

Course

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie

Course

Geografia bezpieczeństwa

Geografia bezpieczeństwa

Course

Wstęp do badań nad bezpieczeństwem

Wstęp do badań nad bezpieczeństwem

Course

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

Course

System obronny państwa - zajęcia praktyczne - grupa A

System obronny państwa - zajęcia praktyczne - grupa A

Course

System obronny państwa - zajęcia praktyczne - grupa B

System obronny państwa - zajęcia praktyczne - grupa B

Course

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Course

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne - grupa A

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne - grupa A

Course

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne - grupa B

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne - grupa B

Course

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Course

Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Course

Wstęp do metodologii badań nad bezpieczeństwem

Wstęp do metodologii badań nad bezpieczeństwem

Course

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego

Course

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Course

Geografia bezpieczeństwa

Geografia bezpieczeństwa

Course

Seminarium dyplomowe - dr G. Popow

Seminarium dyplomowe - dr G. Popow

Course

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Course

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Course

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Course

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Course

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Course

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Course

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Course

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Course

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Course

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Course

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Course

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Course

Panowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Panowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Course

Panowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Panowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Course

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Course

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Course

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Course

Ochrona granicy państwowej - zajęcia praktyczne

Ochrona granicy państwowej - zajęcia praktyczne

Course

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

Course

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

Course

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Course

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Course

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Course

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Course

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Course

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Course

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia teoretyczne

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia teoretyczne

Course

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Course

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia praktyczne

Course

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Course

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Course

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Course

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Course

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Course

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Course

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L1

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L1

Course

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L2

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L2

Course

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L3

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L3

Course

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L4

Kierowanie i łączność w zarządzaniu kryzysowym - grupa L4

Course

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Course

Wybrane zagadnienia prewencji - zajęcia teoretyczne

Wybrane zagadnienia prewencji - zajęcia teoretyczne

Course

Wybrane zagadnienia prewencji - zajęcia teoretyczne

Wybrane zagadnienia prewencji - zajęcia teoretyczne

Course

Funkcjonowanie firm detektywistycznych

Funkcjonowanie firm detektywistycznych

Course

Ogólne zasady i organizacja ochrony imprez masowych

Ogólne zasady i organizacja ochrony imprez masowych

Course

Wybrane zagadnienia ruchu drogowego - zajęcia praktyczne

Wybrane zagadnienia ruchu drogowego - zajęcia praktyczne

Course

Wybrane zagadnienia ruchu drogowego - zajęcia teoretyczne

Wybrane zagadnienia ruchu drogowego - zajęcia teoretyczne

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Course

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Course

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Course

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Course

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy logiki

Podstawy logiki

Kurs skierowany jest dla studentów pierwszego roku kierunku Bezpiec...
Course

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Course

Historia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Historia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Język angielski - grupa A i B

Język angielski - grupa A i B

Course

Język angielski - grupa C

Język angielski - grupa C

Course

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Course

Seminarium magisterskie - dr G. Popow

Seminarium magisterskie - dr G. Popow

Course

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa C

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa C

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne - grupa A

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne - grupa A

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne - grupa B

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne - grupa B

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne - grupa C

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne - grupa C

Course

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne grupa A

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne grupa A

Course

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne grupa B

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne grupa B

Course

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne grupa C

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne grupa C

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne - grupa A

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne - grupa A

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne - grupa B

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne - grupa B

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne - grupa C

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne - grupa C

Course

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Course

Ekonomika obronności - zajęcia teoretyczne

Ekonomika obronności - zajęcia teoretyczne

Course

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Course

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Course

Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego - zajęcia teoretyczne

Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego - zajęcia teoretyczne

Course

Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego - zajęcia praktyczne

Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego - zajęcia praktyczne

Course

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Course

Prawne podstawy obronności - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy obronności - zajęcia teoretyczne

Course

Prawne podstawy obronności - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy obronności - zajęcia praktyczne

Course

System obronności państwa - zajęcia praktyczne

System obronności państwa - zajęcia praktyczne

Course