1


PLATFORMA E-LEARNINGOWA KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

Witamy na platformie zdalnego nauczania Akademii Pomorskiej w Słupsku

Platforma uruchomiona jako CKEL Centrum Kształcenia E-learningowego Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu 
Zintegrowany Program Uczelni - jakość dla rozwoju w 2019 roku.

Platforma zawiera kursy przeznaczone dla studentów naszej akademii. W celu korzystania z zasobów platformy wymagane jest posiadanie konta na platformie Moodle.
Kursy są pogrupowane w kategorie, a dostęp do nich jest możliwy tylko za pomocą klucza.

E-LEARNING PLATFORM FOR THE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND NATIONAL SECURITY

Welcome to the distance education platform of the Pomeranian University in Słupsk. 
The CKEL e-learning platform was created as a part of the ‘Integrated University Program - Quality for Development’ project in 2019.

The platform includes courses intended for students of our University. In order to use the platform’s resources, you must have an account on the Moodle platform. 
Courses are grouped into categories and can only be accessed with a key.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Available courses

Język niemiecki

Język niemiecki

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Podstawy ekonomii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr A

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr A

Course

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr B

Podstawy ekonomii - zajęcia praktyczne - gr B

Course

Podstawy psychologii - zajęcia praktyczne

Podstawy psychologii - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Podstawy socjologii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Course

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy socjologii - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - ćwiczenia

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2 BL

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L2 BL

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L1

Course

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE - zajęcia praktyczne - laboratoria grupa L3

Course

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

EGZAMIN - Podstawy użytkowania IT – moduły ECDL BASE

Course

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Course

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy wiedzy o państwie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Course

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Course

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Course

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr B

Course

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Podstawy zarządzania - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 1

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 1

Course

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 2

Podstawy zarządzania - zajęcia praktyczne - ćw.gr 2

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Współczesne systemy polityczne - zajęcia teoretyczne

Course

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grA

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grA

Course

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grB

Współczesne systemy polityczne - zajęcia praktyczne - ćw. grB

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Course

Deutsch- zweites Semester Studien ersten Grades

Deutsch- zweites Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo personalne - zajęcia praktyczne

Course

Historia bezpieczeństwa (Zt) - I SPS BN BLS

Historia bezpieczeństwa (Zt) - I SPS BN BLS

Course

Historia bezpieczeństwa (Zp) - I SPS BN BLS

Historia bezpieczeństwa (Zp) - I SPS BN BLS

Course

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - zajęcia teoretyczne

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia teoretyczne

Course

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne - grupa A

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - zajęcia praktyczne - grupa A

Course

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Podstawy etyki - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Podstawy etyki - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Podstawy filozofii - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Podstawy filozofii - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Podstawy pracy biurowej - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia teoretyczne

Course

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Podstawy prawne i organizacja systemu administracji - zajęcia praktyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L1

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L1

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia teoretyczne

Course

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L3

Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD - zajęcia praktyczne - grupa L3

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Język niemiecki

Język niemiecki

Course

Język angielski grupa B

Język angielski grupa B

Course

Język angielski grupa C

Język angielski grupa C

Course

Deutsch- II. Studienjahr zweites Semester Studien ersten Grades

Deutsch- II. Studienjahr zweites Semester Studien ersten Grades

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Deutsch- II. Studienjahr erstes Semester Studien ersten Grades

Deutsch- II. Studienjahr erstes Semester Studien ersten Grades

Course

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo państwa - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo społeczne - zajęcia praktyczne

Course

E-urzędnik - zajęcia teoretyczne

E-urzędnik - zajęcia teoretyczne

Course

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L1

Course

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

E-urzędnik - zajęcia praktyczne - grupa lab. L2

Course

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Filozofia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Polityka i strategia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia praktyczne - grupa A

Course

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

System bezpieczeństwa narodowego - zajęcia teoretyczne

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Course

Język angielski - grupa C

Język angielski - grupa C

Course

Język niemiecki

Język niemiecki

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne - ON i BW

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne - ON i BW

Course

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo konstytucyjne - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo powszechne - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo publiczne - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - zajęcia praktyczne

Course

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zt) - II SPS BW BLS

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zt) - II SPS BW BLS

Course

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zp) - II SPS BW BLS

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - (Zp) - II SPS BW BLS

Course

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Course

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Course

Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Course

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Geografia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Historia wojen i wojskowości - zajęcia teoretyczne

Historia wojen i wojskowości - zajęcia teoretyczne

Course

Historia wojen i wojskowości - zajęcia praktyczne

Historia wojen i wojskowości - zajęcia praktyczne

Course

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia teoretyczne

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia teoretyczne

Course

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia praktyczne

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności - zajęcia praktyczne

Course

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Course

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Siły zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Course

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

System obronny państwa - zajęcia teoretyczne

Course

System obronny państwa - zajęcia praktyczne

System obronny państwa - zajęcia praktyczne

Course

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia teoretyczne

Course

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie - zajęcia praktyczne

Course

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Course

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia teoretyczne

Course

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Obrona wspólna NATO - zajęcia praktyczne

Course

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Course

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

System zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Course

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia teoretyczne

Course

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej - zajęcia praktyczne

Course

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Współpraca cywilno-wojskowa - zajęcia teoretyczne

Course

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Wspólpraca cywilno-wojskowa - zajęcia praktyczne

Course

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Obrona cywilna - zajęcia teoretyczne

Course

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Obrona cywilna - zajęcia praktyczne

Course

Planowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Planowanie cywilne - zajęcia teoretyczne

Course

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Planowanie cywilne - zajęcia praktyczne

Course

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Course

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia teoretyczne

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia teoretyczne

Course

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L1

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L1

Course

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L2

Kierowanie i łączność w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne L2

Course

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie obronnym państwa - zajęcia praktyczne

Course

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Ochrona granicy państwowej - zajęcia teoretyczne

Course

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia teoretyczne

Course

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

System penitencjarny w Polsce - zajęcia praktyczne

Course

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia teoretyczne

Course

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Systemy ratownictwa - zajęcia praktyczne

Course

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia teoretyczne

Course

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego - zajęcia praktyczne

Course

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia teoretyczne

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia teoretyczne

Course

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia praktyczne

Monitorowanie zagrożeń - zajęcia praktyczne

Course

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Kryminologia - zajęcia teoretyczne

Kryminologia - zajęcia teoretyczne

Course

Kryminologia - zajęcia praktyczne

Kryminologia - zajęcia praktyczne

Course

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Course

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Geograficzne systemy informacji przestrzennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia praktyczne

Course

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Organizacja logistyki w sytuacjach kryzysowych - zajęcia praktyczne

Course

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia teoretyczne

Course

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń militarnych - zajęcia praktyczne

Course

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Terroryzm międzynarodowy - zajęcia teoretyczne

Course

Obrona przed bronią masowego rażenia - zajęcia teoretyczne

Obrona przed bronią masowego rażenia - zajęcia teoretyczne

Course

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia teoretyczne

Course

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym - zajęcia praktyczne

Course

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia teoretyczne

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia teoretyczne

Course

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia praktyczne

Bezpieczeństwo imprez masowych - zajęcia praktyczne

Course

Kryminalistyka - zajęcia teoretyczne

Kryminalistyka - zajęcia teoretyczne

Course

Kryminalistyka - zajęcia praktyczne

Kryminalistyka - zajęcia praktyczne

Course

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Zarządzenie kryzysowe w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego - zajęcia teoretyczne

Course

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego - zajęcia teoretyczne

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego - zajęcia teoretyczne

Course

Ochrona systemów teleinformatycznych

Ochrona systemów teleinformatycznych

Course

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Course

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Course

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Course

Język angielski - grupa C

Język angielski - grupa C

Course

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Deutsch- erstes Semester Studien zweiten Grades

Course

Historia bezpieczeństwa - (Zt) I SDS BSL

Historia bezpieczeństwa - (Zt) I SDS BSL

Course

Metodologia badań społecznych - zajęcia teoretyczne

Metodologia badań społecznych - zajęcia teoretyczne

Course

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Metodologia badań społecznych - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Podstawy logiki - zajęcia teoretyczne

Kurs skierowany jest dla studentów pierwszego roku kierunku Bezpiec...
Course

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Podstawy logiki - zajęcia praktyczne

Course

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - zajęcia teoretyczne

Course

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Psychologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Socjologia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia teoretyczne

Course

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Statystyka w badaniach społecznych - zajęcia praktyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Teoria bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne (poprawa przedmiotu)

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne (poprawa przedmiotu)

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

Course

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne

Course

Język rosyjski

Język rosyjski

Course

Język angielski - grupa A

Język angielski - grupa A

Course

Język angielski - grupa B

Język angielski - grupa B

Course

Deutsch- zweites Semester Studien zweiten Grades

Deutsch- zweites Semester Studien zweiten Grades

Course

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Seminarium magisterskie - dr J. Pruchniak

Course